Toksini algi su toksične supstance koje proizvode jednoćelijske alge koje mogu zagađivati slatku i slanu vodu, vodu za piće i vodu za rekreaciju ili vodu u bazenima. Toksini se mogu nagomilati u mekušcima i ribama, i time prouzrokovati intoksikaciju duž celog prehrambenog lanca i uključujući ptice, druge sisare i ljude.

  • Mikrocistini
  • Cylindrospermopsin
  • Anatoxin
  • Brevetoxin
  • Saxitoxin
  • Domoična kiselina
  • Okadainska kiselina