Od osnivanja 2006. godine naša kompanija Super vet na tržištu Srbije i šire vodi brigu o kvalitetu života ljudi i životinja plasirajući inovativne i dokazane proizvode, edukaciju i usluge koje našim partnerima obezbeđuju maksimalnu bezbednost i kvalitet u procesu proizvodnje i plasiranju proizvoda.

Naš posao je da, kroz zastupanje svetski najpriznatijih kompanija, distrubuiramo najnoviji i najpriznatiji laboratorijski potrošni materijal i reagenase u oblasti ispitivanja hrane, mikrobiologije, veterinarske dijagnostike, fitodijagnostike i ispitivanja vode.

Naše resurse usmeravamo u povezivanje i rešavanje problema i zadovoljenja potreba naših poslovnih partnera, sa kojima imamo dugogodišnje i odlične odnose, zasnovane na obostranom zadovoljstvu i rastu.

Zahvaljujući saradnji sa svetski priznatim kompanijama, u mogućnosti smo da pratimo najnovija dostignuća u oblastima koje pokrivamo i budemo jedan od lidera na našem tržištu. Ne samo da donosimo novitete na tržište, već zajedno sa našim partnerima radimo na sveobuhvatnom razvoju tržišta vezanog za bezbednost ishrane.

Osnove naših vrednosti čine osnovu našeg poslovanja:

Kvalitet naših proizvoda, kao i usluga u implementiranju novih proizvoda na našem tržištu je uslov bez kojeg se ne može (conditio sine qua non)

Lojalnost i poverenje kroz dugotrajnu partnersku saradnju govori o sjajnim odnosima sa našim kupcima koji traju preko 10 godina.