Pojmom „pesticidi“ identifikuju se sve supstance koje se koriste za suzbijanje, uklanjanje ili trajno uklanjanje nekih vrsta biljaka, insekata, gljivica i životinja. Ova grupa uključuje razne vrste hemikalija koje imaju različite funkcije, kao što su: insekticidi, herbicidi, repelenti i larvicidi.

Herbicidi (ili sredstva za uništavanje korova) koriste se za uništavanje korova i sprečavanje njihovog novog rasta. Koriste se u poljoprivredi i hortikulturi za borbu protiv korova ili se koriste kao sredstvo za čišćenje korova na putevima i u industrijskim područjima. Herbicidi mogu biti sveukupni, kada mogu ukloniti bilo koju vrstu biljaka, ili selektivni, kada uklanjaju samo određene vrste. Poslednjih godina pokušavaju se usvojiti biološke alternative kako bi se postigao isti učinak. Molekuli sadržani u herbicidima zaista mogu naneti ozbiljnu štetu okolini u slučaju masovne i nekontrolisane upotrebe.

Glifosat:

Glifosat je aktivna supstanca koja se široko koristi u pesticidima. Njegova upotreba je široko rasprostranjena, zbog svoje efikasnosti i niže toksičnosti u poređenju sa sličnim dostupnim proizvodima. Multinacionalna kompanija Monsanto je izbacila prvi proizvod sa komercijalnim nazivom „RoundUp“ pre pet decenija. Danas je toksičnost za životinje i ljude koji jedu hranu tretiranu ovom supstancom još uvek kontraverzna.

Studija izvedena davanjem glifosata pacovima je dokazala njegovu kancerogenost. Međutim, rad objavljen 2012. godine, povučen je kasnije zbog metodoloških problema, a podaci nikada nisu ponovljeni u studijama. Nakon toga, IARC iz Liona klasifikovao je glifosat kao verovatno kancerogen.