Akrilamid je jedinjenje koje se prirodno stvara u hrani na bazi skroba kao rezultat procesa kuvanja (prženje, pečenje, roštiljanje) kao i tokom procesa industrijske transformacije preko 120°C i niske vlažnosti. Proizvodnja akrliamida se odvija putem Maillardove reakcije, počevši od šećera i asparagina, koji su prirodno prisutni u mnogim sastojcima hrane. Ovaj molekul je posebno prisutan u robama široke potrošnje poput hleba, keksa, krekera, čipsa, pomfrita i drugih pečenih proizvoda. Prisustvo akrilamida u hrani može povećati rizik od razvoja karcinoma kod potrošača svih starosnih grupa.

Odgovarajućim odabirom sirovina i intervencijom u radnim procesima moguće je kontrolisati sadržaj ove supstance; takve prakse uključuju promenu temperature tokom kuvanja, dodavanje aditiva i enzima sastojcima, zamenu šećera - međutim, prehrambena industrija mora precizno proveriti efikasnost ovih preventivnih mera.

Trenutno je većina analiza poverena specijaliziranim laboratorijama, često s dugim vremenima čekanja, i sa ne uvek optimiziranim troškovima i sa nedostatkom podrške za uzorkovanje i tumačenje rezultata. Interno sprovođenje analize sadržaja akrilamida, eventualno uz odgovarajuće konsultacije, znači:

  • Smanjenje vremena
  • Smanjenje troškova
  • Poboljšanje efikasnosti primenjenih rešenja za smanjenje akrilamida
  • Svesno upravljanje rezultatima

Iz tog razloga Vam mi nudimo, kitove za analizu akrilamida u hrani zajedno sa priborom potrebnim za pripremu analize.