Hormoni se često zloupotrebljavaju kao promoteri rasta u intezivnom uzgoju životinja.

U našoj ponudi su sledeći hormoni koji se mogu detektovati Elisa testovima: