Mikotoksini su sekundarni metaboliti gljivica koji su sposobni da izazovu bolesti i smrt kod ljudi i životinja. Iz tog razloga su brojni lokalni i međunarodni propisi utvrdili maksimalne nivoe ili preporučene granice najopasnijih toksina u različitim sastojcima hrane i hrane za životinje.

Farmerima, skladištima, uzgajivačima, industriji hrane i hrane za životinje trebaju brzi, pouzdani i isplativi testovi za proveru kako bi proverili kvalitet svojih proizvoda i sastojaka. Javne i privatne nezavisne laboratorije takođe zahtevaju fleksibilne, tačne i osetljive setove za upravljanje svojim rutinskim uzorcima pre izvođenja skupih i dugotrajnih instrumentalnih provera.