Get Ready... Something Really Cool Is Coming Soon

DVM Ivana Pešić-Jaćimović
Supervet d.o.o
Aleksinačkih rudara 75/34
11070 Novi Beograd
tel: +381 11 269 4877
fax: +381 11 269 4877
email: info@supervet.rs

  • Fitodijagnostika
  • Ispitivanja hrane
  • Mikrobiologija
  • O nama
  • Oprema
  • Potrošni laboratorijski materijal
  • Veterinarska dijagnostika