Veterinarske rezidue su farmakološki aktivne supstance koje se mogu naći u namirnicama životinjskog porekla, nakon davanja nekih veterinarskih lekova.

Iz tog razloga kontrola hrane animalnog porekla je veoma značajna i regulisana zakonom. U našoj ponudi su Elisa testovi za detekciju sledećih veterinarskih rezidua: