Super vet doo je zastupnik italijanske kompanije TestVeritas. Možemo vam ponuditi učešće u PT shemama za mikotoksine,pesticide,teške metale i veterinarske rezidue.

Za više informacija posetite link:

http://www.testveritas.com/en/proficiency-testing-progetto-trieste/

Referentni materijali

Program za 2021 godinu:

Program PT shema 2021